Kis Róka Csaba: Kihalni tudni kell

2013.11.22 - 12.20.

Kis Róka Csaba különleges, expresszív festői univerzumáról ismert. Ábrázolásainak
hátterében a Közép-európai férfi-tapasztalat áll, összes tabujával és a romantikus
nacionalizmus és militarizmus történelmi örökségével. Kis Róka vizuális szótára számos
különböző képi hagyományból merít a szenvedés keresztény ikonográfiájától kezdve a
B-kategóriás horrorfilmeken át a lokális történelmi festészet ábrázolási tradícióiig. Véres
tömegjeleneteiben minden erőszak a dominanciáról és a férfihatalomról szól, amelynek
megnyilvánulásai történelmi és mai napig is létező tapasztalatot jelentenek mindazok
számára, akik a Közép- és Kelet-Európai társadalmakban születtek és nevelkedtek.
Kis Róka kifejezésmódjában a késő-reneszánsztól a 19. század végéig tartó festészeti
hagyomány keveredik a 20. század eleje expresszionista festészetének felfogásával. A
művész gyakran használ klasszikus kompozíciós mintákat narratív tablóinak előképéül, ezzel
is erősítve a feszültséget tartalom és forma között.
Kis Róka festményei a közelmúltban a narrativitás felől a festőibb megközelítés irányába
mozdultak, amelyben a válogatott erőszakos cselekmények részletekbe menő ábrázolása
helyett a festészet expresszív eszközeire helyeződik át a hangsúly. Ebből adódóan a képek
kompozíciója is egyszerűsödött, a festményeken szereplő figurák akciók helyett már inkább
egy-egy stádiumot ábrázolnak.
A Kihalni tudni kell című kiállítás a jelenkori társadalom torzképét rajzolja meg egy
lehetséges jövőn keresztül, mely a nagyvilágban és Magyarországon mostanában
kulminálódó gazdasági és társadalmi problémákra adott szélsőséges reakciók egyik
potenciális végkifejlete. A napjainkban érezhető gazdasági és társadalmi különbségek
kiéleződése látványos torzulásokat okoz szerte a világon. A jóléti társadalmakban a
gazdasági lecsúszást megélő tanácstalan tömegek egyre dühösebbé és manipulálhatóbbá
válnak az általuk nem befolyásolható tendenciák miatt. Az emberek, talán a rend
létrehozásának vágya okán, egyre szélesebb körben hisznek abban, hogy az erőszak
megoldás lehet a problémákra. A kiállításon szereplő festmények ennek a folyamatnak egy
lehetséges végstádiumát ragadják meg, ahol az egyén magára maradt lényként néz szembe
a saját maga által elkövetett tettekkel. Az eljövendő Armageddon várása minden kultúra
része. Korunkban talán a film műfajában jelenik meg a legszembeötlőbben – és a szélesebb
tömegeket leginkább elérő módon – az emberi civilizáció megsemmisülésével kapcsolatos
félelem, illetve az elképzelt poszt-apokaliptikus állapotok ábrázolása. A pusztulás és az
emberi lealacsonyodás ilyenfajta ábrázolásaival mutat szoros rokonságot a Kis Róka által
bemutatott világ.


http://kunszt.postr.hu/elohalott-magyarok